lunes, 27 de febrero de 2012

Primes as sum of ascending powers in more than one way


Primes as a1 + b2 + c3 + d4 + e in more than one way:

139    
= 91 + 72 + 43 + 24 + 15
= 141 + 92 + 33 + 24 + 15 

179    
 = 81 + 52 + 43 + 34 + 15
= 141 + 112 + 33 + 24 + 15
= 171 + 92 + 43 + 24 + 15

239    
= 121 + 92 + 43 + 34 + 15  
= 131 + 72 + 43 + 34 + 25
 = 141 + 122 + 43 + 24 + 15
 = 161 + 92 + 53 + 24 + 15 

257
= 111 + 102 + 43 + 34 + 15
= 141 + 62 + 53 + 34 + 15 
= 151 + 102 + 53 + 24 + 15 
= 161 + 82 + 43 + 34 + 25 
= 171 + 142 + 33 + 24 + 15 

571    
= 141 + 122 + 53 + 44 + 25
= 151 + 102 + 73 + 34 + 25 
= 151 + 142 + 73 + 24 + 15 
= 171 + 92 + 63 + 44 + 15 
= 171 + 152 + 63 + 34 + 25 


Others primes as sum of powers (a1 + b2 + c3 + d4 +e5) in
more than one way :

139, 157, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 239, 241, 251, 257, 269, 271, 281,
283, 293, 307, 311, 313, 331, 349, 359, 367, 373, 389, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443,
449, 457, 461, 463, 479, 487, 499, 521, 541, 547, 563, 569, 571, 593, 599, 617, 641, 673,
677, 719, 727, 739, 757, 761, 809, 937, 953, 971, 1097, 1103, 1129, 1201, 1297, 1327,
1423, 1777, 1979, 1997, 1999.

No hay comentarios:

Publicar un comentario